Městské kulturní středisko Horní Slavkov

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název povinného subjektu: Městské kulturní středisko Horní Slavkov, p. o.

2. Důvod a způsob založení: Usnesením zastupitelstva města č. I., 1b/ ze dne 25. 6. 1992 Město Horní Slavkov zřídilo příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko Horní Slavkov, p. o. IČ: 182 49 299 a vydalo zřizovací listinu dne 25. 6. 1992 s účinností od 1. 7. 1992. Organizace vykonává kulturně výchovnou a společenskou činnost konkrétně:

  • je pořadatelem a organizátorem kulturního, kulturně výchovného a společenského charakteru, akcí propagujících knihovní fondy a činnosti knihovny;
  • je provozovatelem kina;
  • zabezpečuje chod knihovny;
  • systematicky buduje své univerzální knihovní fondy, zajišťuje jejich získávání, odborné zpracování, uchovávání a zpřístupňování formou výpůjčních, bibliografických, informačních a kopírovacích služeb;
  • pořádá produkce, zábavy a provozuje je;
  • je provozovatelem muzea; shromažďuje přírodniny a lidské výtvory, včetně děl výtvarných umění, vytvářením sbírek muzejní povahy; dokumentuje, spravuje a eviduje sbírky muzejní povahy; dokumentuje, spravuje a eviduje sbírky muzejní povahy, zpřístupňuje je veřejnosti ve stálých expozicích a výstavách, zajišťuje publikační a přednáškovou činnost v této oblasti;
  • je provozovatelem kavárny jakožto klidného prostoru vhodného pro setkávání občanů, dále pak jako prostoru vhodného pro organizační podporu kulturních, vzdělávacích, kulturně-společenských a zájmových aktivit občanů a jejich sdružení.

3. Organizační struktura:

 

4. Kontakty:

Doručovací adresa: Dlouhá 717,  357 31 Horní Slavkov

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 777 688 368

Číslo datové schránky: 7c7k5qZ

5. IČ: 182 49 299

6. DIČ: CZ 182 49 299

7. Bankovní spojení: 860068339/0800

8. Webové stránky: www.mkshs.cz

9. Žádosti o informace: Informace lze získat u ředitelky Městského kulturního střediska Horní Slavkov, p. o, která sídlí v 1. patře budovy MKS na adrese Dlouhá 717 Horní Slavkov, č. dveří 22. Žádosti o informace lze podat písemnou formou na doručovací adresu nebo elektronicky prostřednictvím emailu, příp. datovou schránkou.

10. Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2020: Nebyly podány žádné dotazy