O knihovně

ONLINE KATALOG

 

 

 

Realizace projektu

„Modernizace služeb poskytovaných městským kulturním střediskem“

11. 9. 2013 proběhlo v Městském kulturním středisku Horní Slavkov slavnostní otevření nově zrekonstruované knihovny. Prostory knihovny jsou nově uspořádány a byly rozšířeny o 65 m2. Vznikla zde čítárna, nové místo pro klidné pročtení si oblíbené literatury nebo prostor s možností využití pro přednášky, předčítání či jen tak příjemné posezení. Nově přibyly i dva počítače pro veřejnost, knihy najdeme v nových regálech a dětem vznikl koutek s dětskou literaturou, kam si mohou chodit nejen číst, příp. kreslit, ale do budoucna i chodit hrát deskové hry apod. Rekonstrukce proběhla za finanční podpory z MAS Sokolovsko a Programu rozvoje venkova ČR – Leader v rámci projektu „Modernizace služeb poskytovaných městským kulturním střediskem“. Značná část finančních prostředků projektu připadla na nový nábytek tanečního sálu MKS, který je využíván k pořádání plesů, zábav, ale i zasedáním či různým setkáním velkého počtu osob. Celkové náklady projektu činí 1,8 mil. Kč, výše dotace je 90% z uznatelných nákladů.