Jana Dyedeková - Omán

29.11.2023 od 17:00

Omán, země, kde se snoubí dávné tradice a modernita. Pod vládou osvíceného sultána Kábúse Omán udělal za posledních 50 let tygří skok z jedné z nejzaostalejších k nejrychleji se rozvíjejícím zemí světa. Navzdory narůstajícímu bohatství je to stále země vlídných, pohostinných a tolerantních lidí. Přijďte objevit zemi provoněnou kadidlem.