Moudrost traumatu

22.3.2023 od 17:00

Promítání filmu Moudrost traumatu, filmu se silnou a hlubokou podstatou, který se dotýká mnoho oblastí lidských životů. Na besedu přijaly pozvání PhDr. Ivana Strossová klinická psycholožka a Mgr. Nikola Skalická, DiS, odborná ředitelka FOKUS Karlovarský kraj z.ú., organizace pro lidi s duševním onemocněním.

Moudrost traumatu / Zaya Benazzo, Maurizio Benazzo / Kanada, USA 2021 / 88 min – „Trauma je neviditelná síla, která formuje náš život. Formuje to, jak žijeme, jak milujeme a jak dáváme světu smysl. Je to kořen našich nejhlubších ran,“ říká hlavní protagonista filmu Dr. Gabor Maté, kanadský lékař maďarského původu, proslulý odborník na závislosti, trauma, jeho léčení a vývoj osobnosti v dětství. Ve filmu nabízí nový pohled na svět, v němž žijeme, i na nás samotné. Gabor Maté je ale hlavně nesmírně moudrý a laskavý člověk, který se nebojí mluvit o svém vlastním traumatu, stigmatizaci a o svém závislostním chování. A nastiňuje vizi: společnost informovanou o traumatu, v níž se rodiče, učitelé, lékaři, politici a právníci nezabývají opravováním chování, stanovováním diagnóz, potlačováním symptomů a odsuzováním, ale místo toho se snaží porozumět příčinám, z nichž ve zraněné lidské duši vzniká znepokojivé chování a nemoci.

Vstupné120,- Kč 

 

Balkon je otevřený pouze při plném zaplnění sálu. Vstupenky zakoupené online na tato místa mohou být přesunuté do přízemí!!! 

Využívejte rezervace, již zakoupené vstupenky není možné vracet!

 
 
VSTUPENKY ZAKOUPÍTE ONLINE ZDE -->