Tvořivé dílny

30.9.2020 od 16:00 hodin

První informační schůzka k průběhu a organizaci výtvarného kurzu.

Lektorka: Bc. Lucie Jílková